Söker du en talang
On-demand?


Anlita betydligt snabbare och gör dina projekt mer flexibla
Få projektbaserad support för att genast ta itu med det du behöver<span class="fs-35">Looking for talent <br><span style="color: #64d2c1">On-demand</span>?</span>


Vad våra kunder tycker


Att hitta frilansare genom Trankeela fungerade effektivt! Mycket snabb process med högpresterande kandidater (den frilansande konsulten anslöt sig till teamet inom några dagar)

Therese, Projektledare för ett svenskt fintech-bolag

Snabb, effektiv och målinriktad rekrytering!

Gustaf,VD för ett scaleupbolag inom e-handel i Sverige

Utmärkta frilansprojekt och bra support! Processen var rättfram och klar. Tack Trankeela

Niklas, Frilansande Strategisk konsult


Gör ditt team mer flexibelt
Att anlita experter och konsulter på projektbasis kan vara värdefullt för en växande verksamhet, särskilt när dina prioriteringar skiftar och ständigt utvecklas

Vad vi erbjuder


Fullständig hantering av hela processen från början till slut! Vårt team finns till hands för att omvandla yrkesprofiler till framgångsrika anställda

Talent pool

TALANGPOOL

Vårt nätverk innefattar managementkonsulter, företagsekonomi- och bokföringsexperter, Marknad- och Designspecialister, Tech Gurus, med mera.

Expertise & Seniority

EXPERTIS & SENIORITET

Våra experter har erfarenheter inom olika branscher och sektorer. Deras tjänstegrader varierar mellan Direktör/vice VD, Senior Manager, Ansvarig för Associates/Analytiker.

Project type

PROJEKTTYPER

Från 2 veckor till 12 månader, Tillfälliga anställningar/Vikariat vid föräldraledighet, Marknadsinträde och Lansering, Förvärvsgranskning, Projektledning, Portföljverksamhet, Omvandlingar & Förändringar, med mera.

Intresserad? Kontakta oss


Vill du: